Roberto Pietrosanti

Surfaces

Atto 3

2013
CM 15x125
Mixed media on PVC