Roberto Pietrosanti

Surfaces

Atto 2

2013
CM 150x125
Mixed media on PVC